Update CentOS 26/4/2555

วันนี้วันว่างกระผม Diamondza เลยกด Update CentOS เครื่องเซอร์เวอร์ที่ออนไลน์เว็บไซท์ตัวกระผมเอง
และลูกค้า อุ๊ย!! อัพเดทตั้ง 6 ตัว มีอะไรบ้างเราไปดูกันดีกว่า

อัพเดทเสร็จก็ฉลุยคงจะแก้ Bug เล็กๆน้อยๆตามภาษา CentOS คริ คริ