Archive for เมษายน 2014

วิธีลบ Ads โฆษณา บน Utorrent

วิธีลบ Ads โฆษณา บน Utorrent
Remove ads from utorrent

หลายคนคงรำคาญกับโฆษณาบน Utorrent ที่อยู่ซ้ายล่าง วันนี้เราขอเสนอวิธีปิด โฆษณา ที่รำคาญลูกตาผม

Utorrent remove ads 1

Utorrent ads 1

Read more